Shopping Basket
Your Basket is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Delivery
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should receive an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Basket

Kangen Norge

Et bedre vann for bedre helse!

Blog

Alkalisk vann og magesyre

Posted on 20 August, 2013 at 9:51
Alkalisk vann og magesyre
 
Stikkord: Drikke til måltider, fordøyelse, pH verdi i magesekk, alkalisk vann, Kangenvann, alkaliske buffere, bikarbonat, saltsyre, acidose.
 
Blant folk som stiller spørsmål ved nytteverdien av alkalisk vann, er det mest kritiske spørsmålet:
 
 "Hva skjer med alkalisk vann når det kommer ned i magen? Vil ikke det alkaliske vannet øke pH i magesyren og forstyrre/ødelegge fordøyelsen? "
 
Folk som har litt kunnskap om menneskekroppen, herunder leger, spør dette spørsmålet.
Les videre og lær mer om fordøyelsen og hva som skjer med magesyren når vi spiser og drikker!
 
Først og fremst må det nevnes at all form for drikke til mat vil forstyrre pH verdien for fordøyelsen. Dette gjelder altså ikke bare alkalisk vann. Det anbefales å drikke to store glass med vann minimum 20-30 minutter før et måltid. Dette er viktig for å produsere nok væske til magesyre før måltid. Avstå fra å drikke til maten. Det anbefales likeså å vente mer enn en halvtime etter mat før man drikker igjen. Å drikke Kangenvann mellom måltider er det beste. Da passerer vannet magesekken uten å påvirke magesyren nevneverdig. Vannet tas derfor opp i tynntarmen, hvor det er ønskelig med et basisk miljø. For ordens skyld kan det nevnes at magesekken produserer ekstra saltsyre til fordøyelsen kun når vi tygger og når det er fast føde tilstede. (Det er derfor ikke tilrådelig å tygge tyggegummi.)
 
For å fordøye mat og drepe forskjellige typer bakterier og virus som kommer med maten, er innsiden av magen vår sur. Når vi spiser mat og drikker vann, spesielt alkalisk vann, vil pH-verdien i magen gå opp. Når dette skjer, er det en mekanisme i magen som kommanderer magesekken til å skille ut mer saltsyre for å bringe pH-verdien tilbake til samme sure nivå.
Når vi drikker mer alkalisk vann, skilles det ut mer saltsyre for å tilbakestille pH verdien i magen. Dette virker kanskje ikke fornuftig?
Men, når du forstår hvordan magesekken lager saltsyre, gir det mer mening.
 
Det er ingen pose med saltsyre i kroppen vår. Hvis det var, ville det etset hull i kroppen vår.
Cellene i magesekken vår må produsere saltsyre øyeblikkelig etter behov.
Ingrediensene i magecellene som lager saltsyre (HCl), er karbondioksid (CO2), vann (H2O), og natriumklorid/salt (NaCI) eller kaliumklorid(KCl).
NaCl + H2O + CO2 = HCl + NaHCO3, eller KCl + H2O + CO2 =HCl + KHCO 3
 
Som vi kan se, er biproduktet av å lage saltsyre, natriumbikarbonat (NaHCO3) eller kaliumbikarbonat(KHCO 3), som blir tatt opp i blodstrømmen.
Disse bikarbonatene utgjør den alkaliske bufferen som nøytraliserer overflødig syre i blodet; de oppløser fast, surt avfall til flytende. Ved nøytralisering av surt avfall blir ekstra karbondioksid frigjort, som slippes ut gjennom lungene.
 
Helt enkelt kan det sies at å drikke alkalisk vann tvinger magesekken til å produsere mer saltsyre, som igjen gjør at kroppen frigjører mer bikarbonat som trengs i blodet for å nøytralisere syreavfall.
 
Når vi blir eldre, tappes kroppen gradvis for denne alkaliske bufferen. Dette fenomenet kalles acidose, som er en betegnelse på at kroppen akkumulerer og lagrer sure avfallsstoffer.
Det er derfor et forhold mellom aldringsprosessen og opphopning av syreavfall.
 
Når ser på kroppen som en helhet, er det en netto gevinst på alkalitet når vi drikker alkalisk vann. Kroppens celler er svakt alkaliske.  For å produsere syre, må de også produsere alkalitet og vice versa. En Kangen vannbehandler kan heller ikke produsere alkalisk vann uten å produsere surt vann. Alkalitet eller syre som produseres av kroppen fører alltid til en produksjon av det motsatte, lik surheten eller alkaliteten i den andre enden, derfor er det ingen netto gevinst av alkalitet.
Imidlertid når det alkaliske kommer fra utsiden av kroppen, som for eksempel når vi drikker Kangenvann, resulterer dette i en netto gevinst på alkalitet i kroppen vår.
 
 
Klippet fra forskjellige artikler, oversatt og satt sammen av Roger Guldahl, Kangen Norge

Kilder: Dr. Dave Carpenter, Jon Barron, Sang W.

Categories: Alkalisk vann